درمان، نگهداری و عقیم سازیگربه های خیابانی

در اینجا قصد داریم با کمک شما و حامیان عزیز قدم کوچکی برای کمک به حیوانات به ویژه درمان و بهبود گربه های آسیب دیده خیابان برداریم . شما در ادامه صفحه میتوانید هر مبلغی که مایل هستید برای کمک به این فرشته ها پرداخت نمایید. مبالغ جمع آوری شده و هزینه شده به صورت شفاف در سایت و اینستاگرام ما قابل مشاهده است.

حمایت مالی به گربه های خیابانی

قصد از راه اندازی این صفحه در درجه اول کمک به گربه های بدون سرپرست خیابانی می باشد که یا مورد حیوان آزاری قرار گرفته اند یا در خیابان دچار تصادف یا بیماری شده اند . شما هم از طریق فرم زیر میتوانید به آنها کمک کنید هم به صورت مستقیم از صفحه اینستاگرم . (کلیه تصاویر و توضیحات در پایین صفحه قید شده است)

کمک به حیوانات

حیوانات را نخرید

هیچ فرقی بین نژادها نیست.
با قبول سرپرستی حیوانات نیازمند عشقی بی پایان را از آنها دریافت خواهید کرد.

حق زندگی

کمترین کمک هم میتواند زندگی دوباره ای به یک حیوان نیازمند ببخشد. حیوانات هم مثل ما حق زندگی دارند.

در صورتی که تا 24 ساعت بعد از واریز به هر دلیل بخواهید میتوانید مبلغ خود را بازپس بگیرید برای این منظور لطفا از شماره های مندرج در صفحه تماس با ما استفاده نمایید. آخرین واریزی ها جلیلی، محمدزاده، مصطفی

آیا میدانید میانگین عمر گربه حدود 15 سال می باشد. این عدد در مورد گربه های خیابان به ندرت به 4 سال می رسد این مسئله تقصیر آنهایی است که به جای کمک به حیوانات یا قبول سرپرستی یک گربه ، اقدام به خرید گربه های پرشین و گربه های زینتی میکنند در حالی که هزاران گربه بی پناه و بی سرپرست در خیابان پرسه می زنند که اغلب مرگی بسیار دردناک خواهند داشت.
در زیر شما می توانید برای کمک به حیوانات موارد حمایتی و سرپرستی را مشاهده کنید با کلیک بر روی آن توضیحات بیشتر را در صفحه اینستاگرام مشاهده نمایید. تصاویر و توضیحات زیر به صورت خودکار از اینستاگرام نشان داده می شود و مسئولیت مطالب با پت شاپ شاپرک نمی باشد. صحت موارد هنگام کمک از طریق ما به صورت دقیق بررسی خواهد شد و در پایین صفحه درج خواهد گردید.

Unable to communicate with Instagram.

مشاهده همه پست های کت اکباتان

گزارشات واریزی

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ مبلغ 60 هزار تومان از کمک شما دوستان برای گربه تحت حمایت پیج کت اکباتان واریز شد .

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/13 مبلغ 50 هزار تومان از کمک شما دوستان برای پنبه جان گربه تحت حمایت پیج کت اکباتان واریز شد .

در تاریخ ۱۳۹۷/۰9/14 مبلغ 130 هزار تومان از کمک شما دوستان برای گربه تحت حمایت پیج کت اکباتان واریز شد .

در تاریخ ۱۳۹۷/11/14 مبلغ 200 هزار تومان از کمک شما دوستان برای گربه تحت حمایت پیج همراه فرشته ها واریز شد .

در تاریخ ۱۳۹۷/12/13 مبلغ 200 هزار تومان از کمک شما دوستان برای گربه تحت حمایت پیج کت اکباتان واریز شد.

در تاریخ ۱۳۹8/02/05 مبلغ 200 هزار تومان از کمک شما دوستان برای گربه زخمی تحت حمایت پیج کت اکباتان واریز شد.