آموزش تمیز کردن گوش سگ

تمیز کردن گوش سگ از مراقبت هایی است که از عفونت های هولناک گوش جلوگیری میکند. برای تمیز کردن گوش سگ ، پشت سگ می ایستید و گوش سگ را رو به بالا میکشید که نتواند به سمت شما برگردد و مانع تمیزی گوش نشود ، وقتی گوش را رو به بالا میکشید مجرای گوش را از مایع تمیز کننده گوش پر میکنید و پس از آن شروع به ماساژ دادن مجرای گوش میکنید و میبینید که در حین ماساژ بسیاری از کثیفی های گوش همراه با مایع شستشو بیرون میریزد ، بعد از کمی ماساژ دادن و خارج شدن مایع شستشو دهنده با یک گوله پنبه ای داخل گوش را با فشار تمیز میکنید و رو به بیرون میکشید و میبینید که پنبه کثیف شده است و این کار را انقدر تکرار میکنید تا وقتی که اگر پنبه از گوش خارج میشود دیگر کثیف نباشد.

در بالا نحوه تمیز کردن گوش سگ آموزش داده شده است . ضمنا محصولات مناست این کار در زیر وجود دارند که شما می توانید آنها را سفارش دهید.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.