پرداخت آنلاین مبلغ

در صورتی که سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت نموده اید و از مبلغ آن اطلاع دارید اقدام به پرداخت نمایید . یا در صورتی که هنگام ثبت سفارش اینترنتی موفق به اتصال به بانک نشده اید هم می توانید از این فرم استفاده نمایید. سفارشات از طریق قسمت سفارش آنلاین و بعد از انتخاب محصول انجام می شود و این قسمت مربوط به واریزی های خارج از سفارش آنلاین است.

پس در نظر داشته باشید پر کردن فرم و پرداخت پول از طریق فرم زیر به هیچ عنوان ثبت سفارش محسوب نشده و این فرم فقط برای دریافت وجه است نه ثبت سفارش فروشگاه. سفارش خود را فقط طریق خرید آنلاین و سبد خرید، ثبت نمایید.پرداخت آنلاين وجه