2021/11/27 23:58:59

گاهی تخفیف لازمه و ما اینو خوب می دونیم. برای همین تو این صفحه بعضی از کالا هارو میخواهیم به قیمت خرید بفروشیم. بله دقیقا به قیمت خرید. این کار برای ما تبلیغه ، برای شما سود!  البته تعدادشون محدوده و هر کسی فقط میتونه یکی یا دوتا بخره تا همه بتونن از این تخفیفات استفاده کنند. ضمنا کالاهای جدید هر روز به این صفحه اضافه میشه.